stadions reglement

Vi håper du får et hyggelig opphold på Ullevaal. Men for at både du og din sidemann skal trives må vi alle følge visse regler. Derfor ber vi deg respektere følgende hovedregler. For din og andres trygghet må du akseptere at du kan bli kroppsvisitert. Det er viktig at du ikke oppholder deg i trapper eller inngangsarealer under kampen. Videokameraer er forbudt. Fotoapparater med en linse større enn 15 cm. det samme. Å maskere ansiktet er også forbudt, på samme måte som også selfistenger ikke kan tas med inn på stadion.

REGLER SOM MÅ FØLGES PÅ STADION

Som gjest er du forpliktet til å akseptere norsk lov, stadions reglement, FIFAs reglement, UEFAs sikkerhets- og arrangementsbestemmelser, samt rette deg etter de pålegg anvisninger arrangør gir. Gyldig adgangstegn/billett er påkrevet og må forevises på forlangende. Billetten gir deg ingen anledning til å benytte andre plasser, eller oppholde deg på andre tribuner/seksjoner. Å stå på en tribune som er ment som sittetribune er strengt forbudt under kampens gang * ingen må oppholde seg i trapper, inngangsarealer, rømnings veier etc. Ingen form for forsering/klatring av gjerder, sperringer etc. Er tillatt. Alle må akseptere at arrangøren om nødvendig gjennomfører personlig visitasjon, og at å motsette seg dette vil medføre at du ikke gis adgang til stadion.

FØLGENDE EFFEKTER ER DET STRENGT FORBUDT Å TA MED INN PÅ STADION

Følgende effekter er det strengt forbudt å ta med inn på stadion: – kniver, våpen eller effekter som arrangøren anser å være en sikkerhetsrisiko

– Fyrverkeri,
– Røykbokser
– Flasker av glass eller plast
– Alkohol eller andre rusmidler
– Videokameraer/lydbånd
– Dyr(unntak er førerhund)
– Paraplyer
– Bannere, flagg e.l. Med kommersielle, religiøse, pornografiske, politiske eller rasistiske budskap.
– Laserpenner e.l

Voldsom, eller agressiv opptreden, samt bruk av nedsettende språk kan føre til bortvisning fra arenaen

Det er strengt forbudt å – ta seg inn på spillebanen – kaste ting på andre eller inn på spillebanen – vise rasistisk holdning

Det er totalforbudt å røyke .

ANNET

Arrangøren har ikke ansvar overfor publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under avviklingen av arrangementet.

Arrangøren er ikke ansvarlig for en eventuell forsinkelse eller endring av tidspunkt for arrangementet og er uten ansvar dersom dette påfører tredjeperson konsekvenser.

Billettens kostende refunderes ikke dersom arrangementet blir avbrutt. * berusede personer bortvises fra stadionområdet.

Det er ikke tillatt å selge eller gi ut gratis effekter/varer/flyveblad e.l. På stadionområdet uten arrangørens skriftelige samtykke.

Stadionområdet er videoovervåket.

Mobiltelefon kan kun benyttes til personlig og privat bruk. Det er forbudt å videreselge bilder tatt med mobiltelefon.

Videresalg av billetter på stadionområdet er strengt forbudt

Personer som har tatt seg inn på tribuner avsatt for bestemte supportergrupper, uten å være medlem av angjeldende gruppe, vil av sikkerhetsmessige årsaker bli flyttet til andre tribuner eller vist bort fra arenaen.

Alle må til en hver tid følge de anvisninger og beskjeder som gis av arrangør, vakter eller politi. Arrangøren forbeholder seg retten til å bortvise/nekte adgang til stadionområdet de som bryter med ovenstående bestemmelser. Tilleggssanksjoner må påregnes.